ANLAŞMALI MATBAALARIN DİKKATİNE

 

ANLAŞMALI MATBAALARIN DİKKATİNE

1 - Takip defterinde sayfa açmadan önce hangi belgelere sayfa açılacağını verilen kontrol edin. ( Toplu Taşıma irsaliyesi sayfası olmayacak, Dip Koçanlı belgeler için ayrı sayfa açılacak)

2-Bilgisayardan internet aracılığı ile Bakanlığa bilgi formlarını gönderen matbaalar;
     * Yeni işe başlayan mükelleflerin yoklama fişlerinin, levhalarının olması belge basımı için yeterli olmadığı, mutlaka ilgili Vergi dairesince Bilgisayara girişi yapıldığının bilinmesi, kontrol edilip ondan sonra belge basımı ve teslimi yapılmalı.
      * İki nüsha bilgi formu düzenleyip bir nüshası mükellefte bir nüshası matbaada kalacak (imzalı). Ayrıca belgeye ait prova baskısı mükellefe kaşelettirilip imzalandıktan sonra bilgi formu ekinde saklanmalı (ilerde oluşacak herhangi bir olayda lehte delil olabilecektir.)
     *Matbaa işletmecileri mükellefler tarafından bastırılacak olan belgelere öncelik tanıyacaklar ve siparişleri 15 gün içinde teslime hazır hale getireceklerdir. (348 sıra nolu V.U.K. Genel Tebliği )

SON KAYIT OLAN ÜYELER :